INFORMACE

info 2018 30.5.2018

 Slavnosti bojových umění bojových Frýdek Místek 2018

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOb_LAYo9fPxa50SOmSepuXfGdbVbfaZj 

 

13754342_636054859878906_2006377173311494993_n

 

 

 


 

 Logo_3  

www.balshop.cz

Obchod_2

www.ka1sport.cz

Maser masaže             

Menu

Fotogalerie

Nejnovější fotka
fotogalerie

Semi Contact Kickbox

 

 Semi Contact je nejbezpečnějším typem kickboxu. V tomto druhu boje soupeři nesmí využívat plného kontaktu, ani síly a bojovníci se musí při útoku jen lehce dotknout. Po každém úderu či kopu provedeném správnou technikou je zápas pozastaven. Za správně provedený střet bojovník obdrží od rozhodčích body. Po každé bodované technice je zápas pozastaven. To je jediný rozdíl oproti light contact kickboxu. 

Light Contact Kickbox

 

Light contact je stejně semi contact velmi bezpečnou formou kickboxu. Při zápasu se nevyužívá plného kontaktu a síly, ale soupeři se navzájem jen lehce dotýkají. Boxeři se při zápase nesmí navzájem srazit, či dokonce zranit. Kop či úder provedený správnou technikou je bodově ohodnocen. Body ovšem nejsou přiděleny za techniku, pomocí které boxer soutěže tvrdě zasáhne, taková technika je naopak penalizována. 

 
Rozdílem oproti semi contact technice kickboxu je, že zápas není po každé obodované technice pozastaven. 


Při light contact kickboxu boxeři bojují v tričku s rukávy a v dlouhých saténových kalhotách v jiné barvě než je triko. Triko se zastrkuje do kalhot. Přípustná jsou rovněž sportovní kimona (karate-gi) a podobné obleky, pokud je dodržena podmínka barevného rozlišení částí oděvů.

 
Boxerské rukavice Light contact kickbox dovoluje boj pouze v boxerských rukavicích o gramáži 10 uncí (10 oz). Jiné boxerské rukavice nejsou přípustné. 


Chrániče Při light contact kickboxu mají boxeři hlavu chráněnou helmou. Dalšími vyžadovanými chrániči jsou suspenzor a chrániče holení a nártů (tzv. boxerské botičky). Ženy mají navíc povinnost při západu nosit prsní chránič. Jiné chrániče nejsou povoleny. 


Zápasiště Kickboxeři bojují při light contact kickboxu v boxerském ringu.

 
Povolené techniky V light contact kickboxu je povoleno provádět všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře. Povolen je rovněž podmet, který ovšem musí být proveden kontrolovaně a pouze plochou chodidla pod úroveň soupeřova kotníku. Všechny techniky musí být prováděny ve stoje a dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem. Zakázány jsou všechny techniky směřující na horní část hlavy nebo její temeno, útoky na krk, záda a všechny techniky od pasu dolů kromě podmetu. 


Light contact kickbox nedovoluje provádět údery rukou z otočky, údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce, útoky hlavou, loktem, holení a kolenem na halvu. 

 
Pravidla zápasu Předepsaný hrubý čas pro zápas v light contact kickboxu je 3 minuty. Tento čas zahrnuje i vyhlašování verdiktů či vydávání pokynů rozhodčím i počítání borců. Čas se zastavuje při úpravě výstroje, ošetření kickboxerů, nebo například v případě protestu.
O bodech přidělených boxerům rozhodují 3 bodový rozhodčí. Body zaznamenávají do bodovacích lístků. Jednotlivé techniky light contact kickboxu jsou hodnoceny takto: - úder rukou na tělo - 1 bod - úder rukou na hlavu - 1 bod - kop nohou na tělo - 2 body - kop nohou na hlavu - 3 body - poražení soupeře podmetem - 2 body

 
Bodový rozhodčí může rovněž udělit boxerovi tzv. kickbox body, a to ve výši 1 až 3. Kickbox body se přidělují, pokud rozhodčí jednomu účastníkovi zápasu přizná vyšší technickou vyspělost, aktivitu, častější používání nohou atd.

 
Pokud některý z borců použije nepovolenou techniku, mohou mu být započítány mínusové body. Výsledný počet bodů může být na konci zápasu záporný. 


Ukončení zápasu Zápas v light contact kickboxu končí následujícími způsoby: - Uplynutím časového limitu zápasu. O vítězství rozhoduje počet bodů každého kickboxera na bodovacích lístcích. - Rozhodne-li ringový rozhodčí o nezpůsobilosti jednoho borce nebo jeho rozhodnutím o naprosté převaze jednoho z boxerů. - Diskvalifikací některého z boxerů. - Pro zranění některého z účastníků zápasu. - Pokud se některý boxer vzdá.

Full Contact Kickbox

 

Full Contact Kickbox Narozdíl od semi a light contact kickboxu je při full contactu využíváno při úderech a kopech plné síly. Boxer musí s maximální razancí zasáhnout soupeře na povolených místech při odpovídající přesnosti, rychlosti i směru. Provedené techniky hodnotí bodový rozhodčí. Pokud nejsou údery či kopy provedené s dostatečnou razancí, nejsou bodově hodnoceny. Full contact kickbox je tvrdý bojový sport, provedení všech nedovolených technik je nicméně nekompromisně trestáno a penalizováno. 
Podle pravidel full cotact kicboxu borci bojují pouze v saténových kalhotách. Ženy mají navíc oblečené tričko s rukávem nebo bez rukávů. Barva trička u žen musí mít odlišnou barvu než kalhoty.

Boxerské rukavice

Rukavice přípustné pro full contact kickbox jsou boxerské rukavice 10 oz. Bojovat v jiných boxerských rukavicích není dovoleno. Ruce pod boxerskými rukavicemi smějí být omotány bandáží.

Chrániče

Při zápasu full contact kickboxu jsou účastníci povinni nosit boxerskou přilbu, chránič zubů, suspenzor a chrániče holení a chrániče nártů- tzv. boxerské botičky. Ženy mají navíc hruď chráněnou hrudním chráničem. Ze zdravotních důvodů mohou mít borci měkké bandáže kloubů. Jiné chrániče jsou nepřípustné.

Zápasiště

Standardně bojují boxeři při full contact kickboxu v boxerském ringu.

Povolené techniky

Full contact kickbox dovoluje známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře. Dovoleno je rovněž provést podmet, který musí být kontrolovaný a plochou chodidla pod úroveň soupeřova kotníku. Povolené techniky mohou být provedeny pouze ve stoje. Boxer nad nimi rovněž musí mít dostatečnou kontrolovánu a musí je doprovázet pohledem. Není povoleno provádět údery nebo kopy směrem na vrchní část hlavy, temeno, krk, záda, nebo na jakoukoli část těla od pasu dolů vyjma podmetu. 
Při zápasu full contact kickboxu nejsou povoleny údery rukou z otočky, údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce, útoky hlavou, loktem, holení a kolenem na halvu. Není rovněž dovoleno strkání, držení, škrcení, přehozy a chytání nohou.

Pravidla zápasu

Zápas full contact kixboxu má 2 kola každé po 2 minutách hrubého času. Při finálových zápasech se bojuje po 3 kola po 2 minutách. Přestávka trvá vždy 1 minutu. Do času se počítá i vyhlašování penalizace, či verdiktů rozhodčího, nebo počítání borců. Časomíra se zastavuje v okamžiku, kdy je potřeba ošetřit jednoho boxera, při úpravě výstroje, nebo pokud něco brání v pokračování zápasu.
Body za provedení jednotlivých technik zapisují 3 bodoví rozhodčí na bodovací lístky. Bodový rozhodčí může rovněž v každém kole přidělit tzv. kickbox body jednomu z boxerů za jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, lepší práci nohou apod. 
Jednotlivé techniky jsou bodovány takto: - úder rukou na tělo - 1 bod - úder rukou na hlavu - 1 bod - kop nohou na tělo - 2 body - poražení soupeře podmetem - 2 body  - kop nohou na hlavu - 3 body
Za použití nepovolených technik jsou boxerovi počítány mínusové body, a to i v případě, že výsledný počet bodů bude záporný. 

Ukončení zápasu

Zápas ve full contact kickboxu končí, pokud: - Uplyne časový limit pro zápas. O vítězství rozhoduje počet bodů každého kickboxera na bodovacích lístcích. - Pokud ringový rozhodčí rozhodne, že jeden z boxeru není způsobilý k boji nebo nedosahuje technické vyspělosti druhého borce. - Pokud je jeden z boxerů diskvalifikován. - Je jeden z účastníků utkání zraněn tak, že již nemůže pokračovat v boji. - Pokud se jeden boxer vzdá.